Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022
image_print