Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΑ ΣΤΟΝ Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 69ΡΞΟΛ1Ε-Ν35 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 25/23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΝΙΓΟΛ1Ε-0ΦΟ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 24/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9Ψ6ΣΟΛ1Ε-9ΚΥ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 22/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΠΖΒΟΛ1Ε-ΝΥ8 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 20/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΗΦΗ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ7ΡΡΟΛ1Ε-Γ25 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 92ΗΡΟΛ1Ε-ΣΝ5 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 19/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9640ΟΛ1Ε-ΖΛ2 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 23/2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 61ΥΝΟΛ1Ε-ΧΜΓ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 750/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ .ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 64ΚΔΟΛ1Ε-ΑΨΨ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 752/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΕΨΡΟΛ1Ε-ΞΒΓ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 751/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΩΜΑΟΛ1Ε-ΘΧΣ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 747 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΔΕ2ΟΛ1Ε-33Μ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9Ο1ΞΟΛ1Ε-Ρ5Ψ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 740 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΔΗ8ΟΛ1Ε-ΝΒ8 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 737/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 66Α9ΟΛ1Ε-ΦΗΠ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 739 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ