Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΔΡ8ΟΛ1Ε-Ρ1Υ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια κερασμάτων (ποτό με μεζέ) στην εκδήλωση των μελών των ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9Κ3ΕΟΛ1Ε-7ΕΓ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 409 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9ΗΩ3ΟΛ1Ε-8Ο5 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 407 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 63Β1ΟΛ1Ε-8ΛΨ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 408 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ232ΟΛ1Ε-ΥΩΖ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2688 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 64ΕΟΟΛ1Ε-ΚΦ0 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2675 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΖΣ7ΟΛ1Ε-ΞΟ7 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2665 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΖΠΦΟΛ1Ε-ΓΦ1 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2664 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΜΙΚΟΛ1Ε-ΓΦΟ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2666 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΣΣΞΟΛ1Ε-Ω7Φ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2668 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΠΠΜΟΛ1Ε-ΔΥΙ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2667 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΞΣ5ΟΛ1Ε-8ΦΨ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 406 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΑ4ΡΟΛ1Ε-ΩΧ8 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2648 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ Β΄Π.Σ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΓΤΓΟΛ1Ε-ΩΣ5 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 2634 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 63Φ0ΟΛ1Ε-Ι9Γ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 405 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ