Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΓΥΟΟΛ1Ε-Φ5Κ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 387 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ι3ΗΟΛ1Ε-ΣΩ3 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΡ5ΦΟΛ1Ε-ΛΕΣ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΔΞΝΟΛ1Ε-Θ6Ζ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2021-2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΡ4ΓΟΛ1Ε-8ΡΣ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2208/8-6-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ8ΕΚΟΛ1Ε-ΡΒΓ 24/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2019-2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΥ6ΡΟΛ1Ε-Θ7Π 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 12/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2021-2022
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ρ0ΟΔΟΛ1Ε-ΧΡΣ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 346 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(παραταση σύμβασης 2020)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΩΔΓΟΛ1Ε-ΩΑΒ 18/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ(παράταση σύμβασης 2020.)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΥΕΟΟΛ1Ε-ΜΦ9 18/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 66ΟΨΟΛ1Ε-Β2Η 17/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΗΦΗ 2 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΟΛ1Ε-ΙΛΖ 17/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΧΧΝΟΛ1Ε-ΞΙΧ 17/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
H ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9Ψ4ΘΟΛ1Ε-ΘΧΦ 17/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 351 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΕΛΞΟΛ1Ε-9Φ0 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 337 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ