Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ν1ΗΟΛ1Ε-Ο2Ν 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 1783 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 Α΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΙΔΩΟΛ1Ε-Γ39 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 213 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ0ΙΓΟΛ1Ε-Ξ14 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 73/2020 Αρ. Αποφ.: 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγγραφές – διαγραφές νηπίων για το σχολ. έτος 2020-2021.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΘΟ4ΟΛ1Ε-Ε7Ζ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 72/2020 Αρ. Αποφ.: 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΠΗ4ΟΛ1Ε-ΚΡΛ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 71/2020 Αρ. Αποφ.: 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός εισφορών γονέων φιλοξενούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ79ΛΟΛ1Ε-676 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 70/2020 Αρ. Αποφ.: 70 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση αναθεώρησης άδειας λειτουργίας του ΚΔΑΠ Καλού Αγρού του Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΞΑΜΟΛ1Ε-ΦΘ4 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 69/2020 Αρ. Αποφ.: 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΘΥΧΟΛ1Ε-6ΡΚ 16/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 1752 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ908ΟΛ1Ε-6ΗΑ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 212 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΟΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ5ΝΗΟΛ1Ε-68Ψ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 1744 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΝΞΙΟΛ1Ε-Λ30 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 27/01/2020 ΕΩΣ 06/09/2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΦΞ1ΟΛ1Ε-7ΤΤ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01-08-2020 ΕΩΣ 31-08-2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω2ΝΩΟΛ1Ε-ΘΨΤ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω9ΑΠΟΛ1Ε-ΚΨΞ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΡΙ6ΟΛ1Ε-ΨΨΧ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 1739 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ