Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας για τα έτη 2011 – 2012 δημοτικών κτιρίων

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011
image_print