Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναβάθμιση αύλειων χώρων δημοτικών σχολείων Δήμου Δράμας.Πολυετής δαπάνη ποσού 157.943,75€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print