Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230,242 ΚΑΙ 248 ΚΔΚ)

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print