Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δημιουργία αφίσας του 42ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019, που θα καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΥΟΘΟΡ50-0ΚΡ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/72Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράδοση σεμιναρίου σεναρίου στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒ1ΓΟΡ50-ΡΘΦ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/71Β ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΦΞ9ΟΡ50-ΥΤ8 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/70Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση ενός τουριστικού λεωφορείου (από Δράμα για Κομοτηνή στις 02/05/2019) & ναύλωση ενός τουριστικού λεωφορείου (από Κομοτηνή για Δράμα στις 05/05/2019) για τη μετακίνηση μαθητών & των συνοδών τους στο πλαίσιο του 6ου Διεθνές Φεστιβάλ κιθάρας στη Θράκη (ΚΟΜΟΤΗΝΗ).
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΑΞ2ΟΡ50-58Ο 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/69Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ & ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤΤΕΟΡ50-ΞΨ3 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/68Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης απολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, σε εφημερίδα.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕ6ΦΟΡ50-3ΙΧ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/67Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση του κτηρίου του Δ.Ω.Δ. του Π.Ο.Φ. Τ.Μ.Μ. Δράμας (πέντε (5) αποφράξεις στις τουαλέτες του κτηρίου του Δ.Ω. Δράμας).
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΟΦΖΟΡ50-Θ1Λ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/66Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταχώρηση περίληψης της προκήρυξης 1/2019 σε εφημερίδα, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΥΗΟΡ50-ΧΒ3 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/65Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 στην εφημερίδα «Πρωινός Τύπος» για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Γ8ΕΟΡ50-Ε7Ε 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/64Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΓΖ3ΟΡ50-Π3Ι 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/63Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 σε εφημερίδα, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΣ7ΟΡ50-ΡΜΨ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/62Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μπάνερ (35 τμχ 1χ3 μέτρα) για τις ανάγκες του »Φεστιβάλ Ταξιδεύει».
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΛΜ1ΟΡ50-ΔΑΓ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/61Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας επί της οδού Βεργίνας 218Α Δράμα στα πλαίσια διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ71ΠΟΡ50-ΨΣΒ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/60Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0Θ8ΟΡ50-Ν7Α 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/59Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 στην εφημερίδα »ΞΥΡΑΦΙ».
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 61ΨΩΟΡ50-ΔΙΙ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/58Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ