Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση κανονισμού Εθνικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Έτους 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 999ΨΟΡ50-ΠΡΚ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 11/2021 Αρ. Αποφ.: 11/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ06ΓΟΡ50-Ε5Γ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1498 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 684ΤΟΡ50-ΟΩ0 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/112Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΝΛ1ΟΡ50-Β79 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 215 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓΦ1ΟΡ50-ΞΙΧ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/111Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒΜΑΟΡ50-1ΗΔ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Α3ΔΟΡ50-4ΦΧ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/109Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 63ΜΒΟΡ50-ΑΛ1 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/110Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΝΝΓΟΡ50-ΜΗΜ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 209 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΖ5ΟΡ50-Α3Ζ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/108Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΞΤΧΟΡ50-ΚΗΡ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 208 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΠΙΙΟΡ50-ΤΟΧ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/107Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω8ΡΦΟΡ50-ΟΗΗ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 63ΑΑΟΡ50-2ΗΙ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/106Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓ04ΟΡ50-4ΓΕ 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 204 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ