Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Σχεδιασμός & Επιμέλεια σκηνογραφικών αλλαγών στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, καθώς και την επιμέλεια αισθητικών παρεμβάσεων σε όλους τους χώρους που θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2024
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 94ΤΒΟΡ50-4ΝΚ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάρτιση του τελικού προγράμματος του διαγωνισμού κινουμένων σχεδίων, από προτάσεις που θέτουν οι λοιποί επικεφαλής προγραμμάτων και προτείνει την επιλογή του στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, για την υλοποίηση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2024
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΝΕ0ΟΡ50-ΕΧΔ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1129 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1126-14/05/2024
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Η2ΠΟΡ50-ΟΘ5 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1126 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πέντε (5) ανθοδεσμών, στο πλαίσιο διεξαγωγής του 27ου χορωδιακού φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18/05/2024 στο αμφιθέατρο του δημοτικού ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 95Φ7ΟΡ50-14Φ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΑΕΓΟΡ50-Η8Π 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1121 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (52/2024)-(ΑΔΣ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 05/2024)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΤΤΧΟΡ50-ΟΒΗ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2024/202Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9Π72ΟΡ50-Ν3Θ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1119 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2024
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΧ0ΕΟΡ50-0Ν9 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2024/201Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΔ (ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ Ν.)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ9ΓΞΟΡ50-ΤΟΩ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1107/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ
Πρόσληψη καλλιττεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δράμας. (Τσιπουρίδης Νικόλαος)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΖΘΟΟΡ50-Κ7Ν 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1104/2024 Αρ. Αποφ.: 88/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τοποθέτηση υπαλλήλου του ΠΟΦΤΜΜΔ σε θέση ανώτερης κατηγορίας και κλάδου.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΨΚΛΟΡ50-ΟΡΚ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1103/2024 Αρ. Αποφ.: 87/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩ0ΕΟΡ50-ΔΜΞ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2024/200Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απεντόμωση στους χώρους του Πολιτιστικού Οργανισμού Δράμας (επί της οδού Βεργίνας 218Α) για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΖ16ΟΡ50-7Λ0 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2024/199Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Σ68ΟΡ50-11Β 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1096 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (1η ΔΟΣΗ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΒΘΕΟΡ50-ΡΦΦ 02/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2024/198Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ