Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ9Ξ7ΟΡ50-ΘΞΣ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2022/710Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΥΘΦΟΡ50-ΑΓΨ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 4404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της ΑΔΣ 57/2022 περί Έγκρισης στοχοθεσίας 2023 – Πίνακα 5Α του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικ. Έτους 2023
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ5ΤΗΟΡ50-Ξ4Υ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 64/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση της ΑΔΣ 56/2022 περί Ψήφισης προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικ. Έτους 2023
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΤΦ3ΟΡ50-4Α3 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 63/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ VOICELAND
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΡ5ΔΟΡ50-ΕΔ8 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2022/709Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2022.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΙΥΟΡ50-636 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2022/708Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΞΙΓΟΡ50-ΩΧ1 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 66/2022 Αρ. Αποφ.: 66/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξουσιοδότηση σε υπαλλήλους του Πολιτιστικού Οργανισμού για την διενέργεια συναλλαγών στην Τράπεζα Πειραιώς.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣ78ΟΡ50-06Φ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 65/2022 Αρ. Αποφ.: 65/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Ω.ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 01-11-2022 ΕΩΣ 30-11-2022
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΙΛΘΟΡ50-Μ5Δ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2022/707Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΥΟΘΟΡ50-ΝΥΟ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2022/706Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα richo 2075 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΓΧΑΟΡ50-Τ34 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 2022/705Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Α9ΛΟΡ50-ΓΛΥ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 4383 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 62ΟΨΟΡ50-ΡΙΚ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 4375 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση δύο λεωφορείων, για την μετακίνηση της μικτής χορωδίας ΄΄Νίκος Αστρινίδης’’ από Θεσσαλονίκη -Δράμα και επιστροφή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Πορτρέτα Μουσικές μορφές του 20ου & 21ου αιώνα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02/12/2022 στην Μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΗΚΚΟΡ50-ΜΑΨ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 4373 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ7Ρ9ΟΡ50-Ι7Α 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 4371 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ