Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γραφιστικές εργασίες για εκτυπώσεις (banners, αφίσα)στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ‘’Ταξιδεύει στην Αθήνα 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΑΑΔΟΡ50-ΘΓ6 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3681 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων και άλλων συναφών προϊόντων για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 68ΨΜΟΡ50-ΝΦΨ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/731Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕ8ΥΟΡ50-74Μ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/730Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Χ72ΟΡ50-ΟΗΖ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/729Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕΜΕΟΡ50-2Χ1 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/728Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ32ΡΟΡ50-ΞΦΝ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/727Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΦΥΜΟΡ50-ΓΜΖ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/726Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΘΡΨΟΡ50-3Μ2 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/725Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ94ΦΟΡ50-ΩΩΟ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/724Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εδεσμάτων στο πλαίσιο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 684ΛΟΡ50-ΦΩΙ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/723Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εδεσμάτων από τις 13/09/2021 έως 17/09/2021 για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΣ7ΟΡ50-ΟΗ3 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/722Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γευμάτων για διακόσια (200) άτομα από τις 12/09/2021 έως τις 18/09/2021 για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΥ7ΣΟΡ50-ΖΤΠ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/721Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤ7ΜΟΡ50-Γ2Β 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3679 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Εκτυπωτικού Υλικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ν38ΟΡ50-0ΥΕ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/720Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δύο (2) μπάνερ από διάτρητο μουσαμά διαστάσεων 2χ2,75 για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα 2021
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤΝΔΟΡ50-2ΕΞ 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 2021/719Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ