Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΓ0ΤΟΡ50-ΗΧΛ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2914 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΝΔΔΟΡ50-ΞΧ2 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2913 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση του κτιρίου του Δημοτικού Ωδείου Δράμας για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020: ξύσιμο –αστάρωμα-βάψιμο- στοκάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΓΚΟΡ50-Η5Γ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2910 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙ28ΟΡ50-ΠΜΖ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2908 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒΧ4ΟΡ50-Φ4Χ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2905 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ν43ΟΡ50-ΓΘΨ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2895 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΦ1ΒΟΡ50-ΝΛΠ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2894 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΖΖΓΟΡ50-ΔΙ4 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2893 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΞΓΤΟΡ50-ΔΑΦ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/562Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στην εκδήλωση της τελετής λήξης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω132ΟΡ50-995 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/561Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ,ΟΤΕ ΚΛΠ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝ6ΟΟΡ50-ΙΒ7 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2870 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κράτηση και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΚΑ5ΟΡ50-Φ3Ο 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/560Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
παράθεση γεύματος εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων στο πλαίσιο της έναρξης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020 στις 20/09/2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ω96ΟΡ50-2ΤΛ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2864/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων από το αεροδρόμιο Θες/νίκης στη Δράμα στις 20/09/2020 και 23/09/2020 & ναύλωση λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων από Δράμα προς τ’ αεροδρόμιο Θες/νίκης στις 27/09/2020 στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨ5ΧΟΡ50-ΝΛ8 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2863/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αντισηπτικών (6 τεμ.) για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας επί της οδού Βεργίνας 218Α.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΝΕΛΟΡ50-Ω39 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/559Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ