Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Πρόσληψη υπαλλήλου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕΜΤΟΡ50-ΖΦΤ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 53/2020 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΦΔ9ΟΡ50-2ΩΜ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3626/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ7ΑΗΟΡ50-ΓΜΟ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3625/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, απόφαση προέδρου από 9/10/2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΨΑΡΟΡ50-ΜΣΨ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3609/2020 Αρ. Αποφ.: 255/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕΠΜΟΡ50-ΠΓΝ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/641Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΞΛΙΟΡ50-ΤΒ3 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3600 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Χ1ΟΟΡ50-ΣΩ9 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3598/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
προμήθεια οκτώ (8) προστατευτικών ανεμοθοράκων αποτελούμενων από σιδηροκατασκευή συγκρότησης βαμμένη σε χρώμα μαύρο διαστάσεων 180cm ύψος και 105cm φάρδος με τερματικές τάπες και βάσεις στερέωσης 60cm όπου πάνω σε αυτά είναι βιδωμένο PLEXI-GLASS ακρυλικό διάφανο πάχους 4mm διατάσεων 105cm x 120cm για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΨΞΠΟΡ50-5ΨΒ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3594/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων και συναφών προϊόντων για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 96Υ0ΟΡ50-ΨΩ7 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3593/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενός ανταλλακτικού ενδοσκοπικού άκρου (μάτι) για κάμερα για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΤΠΛΟΡ50-3ΕΑ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3592/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Υ1ΠΟΡ50-ΧΔ8 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3588 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΘ9ΞΟΡ50-ΟΜ8 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3587 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩΧΖΟΡ50-Γ6Ω 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 3586 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1η ΔΟΣΗ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΟΝΟΡ50-ΛΥΚ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/640Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1η ΔΟΣΗ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Τ93ΟΡ50-ΖΜΧ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/639Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ