Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόσπαση της υπαλλήλου Ιωαννίδου Θεοδώρας του Αναστασίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, βαθμού Β ́, από τον Δήμο Δράμας, Νομού Δράμας στο Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. του Δήμου Δράμας «Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Νομού Δράμας».
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 61Β5ΟΡ50-ΕΘΔ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 175 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΤ9ΜΟΡ50-Κ9Υ 29/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 126/2018 Αρ. Αποφ.: 126/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΖ33ΟΡ50-7ΧΕ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2018/999Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΣΨΞΟΡ50-0Ξ8 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 4809 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0Θ6ΟΡ50-ΠΕ2 08/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 20/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΛΣΣΟΡ50-ΑΧΟ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4796 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΣΗΔΟΡ50-ΣΙ2 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4795 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΒΨΖΟΡ50-ΞΕΩ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 4794 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών ένδυσης (στολές) για τη Φιλαρμονική του Καλού Αγρού Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 783ΛΟΡ50-Ν18 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/991Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 73Ρ9ΟΡ50-ΞΩΓ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/992Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΤ2ΟΡ50-ΔΝ5 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/994Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αφισών 50 τεμ. διαστάσεων 33χ48,2 cm. & πρόσκληση – πρόγραμμα 300 τεμ. διαστάσεων 21Χ29,7 με πίκμανση, στο πλαίσιο πραγματοποίησης της χριστουγεννιάτικης γιορτής με τη συμμετοχή σπουδαστών και καθηγητών του Δ.Ω. Δράμας στις 22/12/2018 στη μεγάλη αίθουσα του Δ.Ω. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΛΞ8ΟΡ50-Ν0Κ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/990Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εδεσμάτων σε μπουφέ εστίασης, στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Χριστουγεννιάτικης γιορτής των υπαλλήλων του Πολιτιστικού Οργανισμού, διοικητικού προσωπικού και καθηγητών ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ (ωρομισθίων) και των μελών του Διοικητικού συμβουλίου την Παρασκευή 14-12-2018 στην μικρή αίθουσα του Δ.Ω. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Α05ΟΡ50-Π5Σ 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/989Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΕΔΡΑ ΤΗΣ) ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΒΠ9ΟΡ50-3Ρ2 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/48Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μικροφωνική – μεγαφωνική κάλυψη για Σαββατοκύριακα, αργίες και όλες τις συναυλίες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. από τις 22/11/18 έως και τις 31/12/18.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ψ19ΟΡ50-ΥΞ1 31/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/998Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ