Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

συμμετοχή ως Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού στις απολυτήριές εξετάσεις 2019-2020 που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας στις 04/07/2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩΥ0ΟΡ50-ΜΧΡ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1338 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΡΙΟΡ50-ΘΨΕ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1336 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμμετοχή στις απολυτήριές εξετάσεις 2019-2020 που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας στις 04/07/2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΡ49ΟΡ50-9ΜΕ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1334 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΚΠΠΟΡ50-ΒΤΟ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1332 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενός κλιματιστικού A/C IN12BTU TYCOON TC3VI32-12 ψυκτικής απόδοσης 12.000 (Btu/h) & ενός ανεμιστήρα οροφής UNITED UCF658 για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω1Υ7ΟΡ50-ΙΟΣ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1329 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης κτηρίων για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔΑΜΟΡ50-ΡΕ0 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1328 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΓ95ΟΡ50-ΧΙ5 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1326 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή οροφής του Αμφιθεάτρου του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΔΑ1ΟΡ50-3ΕΟ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1324 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩΞΗΟΡ50-ΛΩ7 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1322 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Τ4ΕΟΡ50-ΤΔΝ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/404Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6983ΟΡ50-9ΓΑ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1280 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΙΚΞΟΡ50-ΛΚ9 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1286/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΔΠΚΟΡ50-Π5Ξ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1285/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩ21ΟΡ50-5ΑΕ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1298/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΝΑΙΟΡ50-Χ72 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1302/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ