Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω1ΙΖΟΡ50-ΜΙ4 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/426Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨΖΠΟΡ50-Ω50 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/425Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΧΟΟΡ50-ΜΜΜ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/424Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΘ4ΥΟΡ50-0Ι4 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/423Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω2Μ4ΟΡ50-ΧΨΘ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/427Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤ4ΥΟΡ50-Σ1Τ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1481 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ6ΖΦΟΡ50-Ε0Ψ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΑΩ8ΟΡ50-Α4Β 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΣΖΟΡ50-6ΓΙ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΗΓΟΡ50-ΝΜΤ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1482 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΒΣΟΡ50-6ΛΧ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/31Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΕΥ8ΟΡ50-81Υ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/30Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εδεσμάτων σε μπουφέ εστίασης, για τις ανάγκες της συν διοργάνωσης της καλοκαιρινής εκδήλωσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Δ.Ω.Δ. το Σάββατο 23/06/2018 με αφορμή το κλείσιμο του σχολικού έτους 2017-2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΗΗΟΡ50-Δ9Ψ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/421Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο διοργάνωσης σεμιναρίου Ορθοσωμικής για μουσικούς, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΒΠΕΟΡ50-ΚΦ3 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/422Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Παπαδόπουλου Αντώνη στη Λάρισα
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω8ΜΙΟΡ50-ΗΔΗ 25/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 70/2018 Αρ. Αποφ.: 70 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ