Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Aπ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αρ. 5 επί των οδών Ιπποκράτους & 19ης Μάϊου, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)»

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
image_print