Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣKAI ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020
image_print