Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ Α΄ ΔΟΣΗΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024
image_print