Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ 1,4,8 ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024
image_print