Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου και Αντιδημάρχου για το διάστημα από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2022.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print