Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου – ορισμός υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτήτων του Δήμου Δράμας κατά τη χρονική περίοδο 2024 – 2028

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024
image_print