Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Λοιπές παροχές προσωπικού (ιατρικές εξετάσεις – γάλα κλπ ΚΥΑ)

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011
image_print