Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΔΕ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011
image_print