Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 70.000,00€ στο έτος 2024

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
image_print