Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΜΑΪΟΥ 2022

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print