Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
image_print