Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
image_print