Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άσκηση αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής μονάδος αποζημιώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης – Πράξη Εφαρμογής 12/2000 (ΜΕΣΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΕΣΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ)

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011
image_print