Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ-ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 978ΟΩ9Μ-Υ4Α 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24410 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ35Ω9Μ-53Η 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23180 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩ9Μ-Ε2Η 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22604 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ9Μ-ΡΥΣ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22285 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞ0ΟΩ9Μ-ΣΒΟ 28/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης-και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου Δράμας.- Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου -Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ4ΩΩ9Μ-1ΣΙ 20/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20727 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘ2ΕΩ9Μ-ΛΜΥ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18986 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΤΦΩ9Μ-8ΟΨ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18985 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ2ΔΩ9Μ-ΤΓΛ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18966 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Η9ΚΩ9Μ-1ΓΦ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18465 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθεια αθλητικού υλικού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9Θ2Ω9Μ-2Θ3 23/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17870 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ(ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6280Ω9Μ-ΩΔΡ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 17641 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΕΖΧΩ9Μ-8Φ7 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15144 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΡΩΩ9Μ-Α87 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΓ0Ω9Μ-ΞΤΨ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14871 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ