Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΑΥΩ9Μ-ΝΚ1 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17645 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση Υπηρεσίας σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10 – «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3ΚΧΩ9Μ-35Υ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16510 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση Υπηρεσίας σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ06 – «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΕΒΩ9Μ-2ΝΒ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16514 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0ΞΞΩ9Μ-ΞΓΔ 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15905 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΞΥΩ9Μ-7ΞΜ 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15693 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΨΜΩ9Μ-9Α4 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση για το έτος 2021 κλιμακίου ελέγχου ατυχημάτων κατά την χρήση ανελκυστήρων, όταν η υπηρεσία δεν λαμβάνει γνώση εντός των επόμενων 48 ωρών από την στιγμή που αυτά συμβαίνουν.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΤΚΕΩ9Μ-62Γ 18/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5579 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΦΤΩ9Μ-ΔΩΒ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5058 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΒΒΩ9Μ-Δ6Μ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4777 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
∆ιακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Νικομηδείας 21 στη Δράμα.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΓΓΩ9Μ-ΒΧΜ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3597 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
∆ιακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Λευκωσίας 1Α στη Δράμα.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ0Ο9Ω9Μ-ΧΓΓ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
∆ιακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Βεζυρζόγλου 2 στη Δράμα
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ0ΙΤΩ9Μ-ΨΥΩ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
”Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στο δώμα του Δημαρχείου”
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ7ΥΩ9Μ-ΩΡ0 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26936 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ8ΒΩ9Μ-9ΧΡ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26586 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΠΛΩ9Μ-0ΤΒ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26447 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ