Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΖΞΩ9Μ-Ι21 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44885 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9Ν0Ω9Μ-Δ2Σ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 43758 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου των γηπέδων τένις επί της 1ης Ιουλίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΝΙΩ9Μ-ΒΑ4 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 40647 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Μυλοποτάμου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΠΓΩ9Μ-Ε9Δ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 39540 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ47Ω9Μ-1ΙΠ 03/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 32690/03-08-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της πολυετούς δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑΣ ΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΥΓΩ9Μ-ΣΗΓ 02/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 32506 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΚΞΗΩ9Μ-Ε9Π 02/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 32412 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης και δέσμευση πίστωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε74Ω9Μ-ΣΛΖ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 21824 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η5ΑΩ9Μ-ΚΒΝ 08/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 18878/8-5-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΑΩΩ9Μ-ΓΝ7 18/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 15665 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ” ως οριακή προθεσμία, ήτοι έως την 12-07-2023
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΗΕΑΩ9Μ-ΡΧΡ 12/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 15549 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Διαγράμμισης Οδών».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΘΡΩ9Μ-9ΑΙ 12/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 15379 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια Υλικών Φωτισμού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΔΖΩ9Μ-9Η8 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12752 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΧΧΩ9Μ-ΡΜ1 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΧΧΩ9Μ-ΡΜ1 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ