Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΨΜΩ9Μ-9Α4 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση για το έτος 2021 κλιμακίου ελέγχου ατυχημάτων κατά την χρήση ανελκυστήρων, όταν η υπηρεσία δεν λαμβάνει γνώση εντός των επόμενων 48 ωρών από την στιγμή που αυτά συμβαίνουν.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΤΚΕΩ9Μ-62Γ 18/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5579 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΦΤΩ9Μ-ΔΩΒ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5058 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΒΒΩ9Μ-Δ6Μ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4777 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
∆ιακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Νικομηδείας 21 στη Δράμα.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΓΓΩ9Μ-ΒΧΜ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3597 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
∆ιακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Λευκωσίας 1Α στη Δράμα.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ0Ο9Ω9Μ-ΧΓΓ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
∆ιακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Βεζυρζόγλου 2 στη Δράμα
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ0ΙΤΩ9Μ-ΨΥΩ 04/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
”Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στο δώμα του Δημαρχείου”
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ7ΥΩ9Μ-ΩΡ0 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26936 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ8ΒΩ9Μ-9ΧΡ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26586 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΠΛΩ9Μ-0ΤΒ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26447 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΓ4Ω9Μ-ΙΟΧ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26059 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω95ΘΩ9Μ-ΛΤΙ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25293/24-09-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ-ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 978ΟΩ9Μ-Υ4Α 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24410 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ35Ω9Μ-53Η 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23180 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩ9Μ-Ε2Η 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22604 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ