Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση – Κελεκτσόγλου Στέφανου

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016
image_print