Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες διοργάνωσης Ονειρούπολης 2022-2023.Εργασίες εγκατάστασης- απ’ εγκατάστασης Ονειρούπολης και προμήθεια υλικών.Πολυετής υποχρέωση με δέσμευση ποσού στο τρέχον οικ. έτος 28.520,00€ και για το έτος 2023 δέσμευση με το ποσό των 8.680,00€

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print