Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print