Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023
image_print