Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023 (7 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ)

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023
image_print