Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δ. Δράμας βάσει του άρθρου 66 του Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
image_print