Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.070,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (12.959,68 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΡΚΤΩ9Μ-ΑΥΔ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48145/16.11.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την τεχνική στήριξη της υλοποίησης της πράξης Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας”
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 61ΚΑΩ9Μ-ΥΦΖ 16/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 37018/16.09.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΤΕΒΩ9Μ-ΙΤΙ 28/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 24813 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»,
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ6ΟΩΩ9Μ-ΚΩ7 16/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 10428/16.03.2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Δαπάνης της της υπηρεσίας «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 93Κ0Ω9Μ-Β7Φ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 124109 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης Εγκρισης της ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6984Ω9Μ-6ΟΗ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33464 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
“Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης”, “Προβολή, δικτύωση και προώθηση του “Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας”” και “Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου” του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΠΡΠΩ9Μ-ΝΙΓ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετατόπιση περιπτέρου
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ9Ρ7Ω9Μ-ΤΟΜ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 34828 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς στον Δήμο Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6762Ω9Μ-724 11/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 30554 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΕΞΞΩ9Μ-ΕΤΒ 20/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28157 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κέντρο Ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω6ΦΡΩ9Μ-5ΒΜ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23832 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 92ΣΠΩ9Μ-ΔΨΠ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22373 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΦΟΖΩ9Μ-ΘΘΤ 26/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 21585 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη «Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας» ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΩΣΟΩ9Μ-ΒΟΤ 27/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Μετατόπιση περιπτέρου»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΧΞΨΩ9Μ-1Ν8 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ