Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κέντρο Ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω6ΦΡΩ9Μ-5ΒΜ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23832 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 92ΣΠΩ9Μ-ΔΨΠ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 22373 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2021
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΦΟΖΩ9Μ-ΘΘΤ 26/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 21585 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη «Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας» ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΩΣΟΩ9Μ-ΒΟΤ 27/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Μετατόπιση περιπτέρου»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΧΞΨΩ9Μ-1Ν8 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/17 (Α’ 171), στον Δήμο Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 64Ω7Ω9Μ-Τ6Λ 06/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 10514 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες μυοκτονίας στο Κυνοκομείο του Δήμου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΥΠΘΩ9Μ-ΘΙ0 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 7437 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΦ6ΚΩ9Μ-ΞΕ7 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 30038 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 60ΣΦΩ9Μ-9ΘΩ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 29916 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΜΠΜΩ9Μ-2Β0 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26065 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μουσική συναυλία
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΓ4ΥΩ9Μ-8Ν8 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13531 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ηχητική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2019
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΜΩΕΩ9Μ-Μ3Η 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13022 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
παράθεση ενός μπουφέ- Finger Food Menu για 100 άτομα
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΕ0ΨΩ9Μ-3Ρ5 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προκήρυξη για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “Διαχείριση αδέσποτων γατών”
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΣΧΟΩ9Μ-Η6Ω 04/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29540 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΣΞΦΩ9Μ-8ΔΞ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26119 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ