Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΗΦΗ

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
image_print