Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 40,00 € του Οικ. Έτους 2017 – της κ. Γιάντσιου Θεοδώρας.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
image_print