Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. για το έτος 2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΠ2Ω9Μ-ΜΦΚ 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3182/01-2021 Αρ. Αποφ.: 41/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση της αριθμ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΦΞΩ9Μ-72Α 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3175/01-02-2021 Αρ. Αποφ.: 40/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΜΥΩ9Μ-6ΚΡ 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3816/04-02-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωσης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΥ8Ω9Μ-82Γ 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 245/20-01-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωσης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΑΤΩ9Μ-Υ16 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 259/20-01-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΖΞΩ9Μ-ΕΤ0 16/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 261/20-01-2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΙ9Ω9Μ-7ΓΚ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 243/20-01-2021 Αρ. Αποφ.: 47-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚ8ΞΩ9Μ-3ΤΟ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 712/11-02-2021 Αρ. Αποφ.: 29/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση Αντιδημάρχου στην Αθήνα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΛΙΩ9Μ-Ο1Κ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 707/11-02-2021 Αρ. Αποφ.: 28/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής ανανέωσης ταφής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΧΛΩ9Μ-ΦΙΥ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4238/09-02-2021 Αρ. Αποφ.: 27/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ή μη οφειλής από το Χ.Κ. 765/2021 (αρχ. Χ.Κ. 902/2015) «Πρόστιμα του ΚΟΚ έτους 2010» για τον Σαμαρά Κλεάνθη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ87ΕΩ9Μ-ΧΑΝ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 671/09-02-2021 Αρ. Αποφ.: 26/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Υ7Ω9Μ-ΖΡΧ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2249/22-01-2021 Αρ. Αποφ.: 43/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦ6ΟΩ9Μ-Ω5Κ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1363/15-01-2021 Αρ. Αποφ.: 42/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΖΜΩ9Μ-Υ7Ν 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2604/26-01-2021 Αρ. Αποφ.: 51/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ. ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΚΓΩ9Μ-ΠΨΣ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3388/02-02-2021 Αρ. Αποφ.: 52/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ