Διαβίβαση εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
image_print