Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (για εξόφληση δαπάνης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με την ΙΜΠΕΞ Α.Ε)

Τρίτη, 14 Μαΐου 2024
image_print