Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ειδικών συμβούλων Δημάρχου Δράμας βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024
image_print