Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
image_print