Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (απ. αρ.288/2022 Ο.Ε)»

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print