Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου, συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης(καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης-ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2024 και 2025» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε τρίτο, λόγω αδυναμίας του δήμου να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία με ίδια μέσα

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print