Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
image_print