Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020
image_print