Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΆΡΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ » στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 187.863,00 € (μη συμπεριλαμβανο-μένου του ΦΠΑ) και 232.950,12 € με ΦΠΑ.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
image_print