Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση εκδρομής μελών των Κ.Α.Π.Η. στην Αλεξανδρούπολη

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017
image_print