Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011
image_print