Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – (Κ) Επισκευή στέγης με χρήση ικριωμάτων σε τριώροφη οικοδομή

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
image_print