Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2024
image_print