Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετούς.

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024
image_print