Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011
image_print