Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

«Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 25.000€ με τον ΦΠΑ

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011
image_print