Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print