Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του ιατρού εργασίας του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print