Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Β΄ Νεκροταφείου»

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print