Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΔ Κ. Αγρού»

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print